Aanpak

Kiezen voor gelijkwaardigheid en samensturing

Het scheppen van ruimte voor collectieve synergie in de 21e eeuw

Thema's voor een passende stap in cultuurontwikkeling

In een complexe netwerksamenleving is het beginnen bij het begin. Wie ben ik, waarom ben ik hier, hoe ga ik verder, en met wie?
Vertrouwen in kleine teams van vakmensen die in horizontale voor- en achterkant organisatie werken aan de beste uitkomsten voor de collectieve ambitie.
Wil en kan je ontwikkelen, stuur een
berichtje.

Modellen voor het verkrijgen van inzicht

Persoonlijke ontwikkeling voor heelheid

Werken aan zelfkennis, je patronen en de koers naar je potentieel. Bewust worden van je paradigma, de routinematige manier van kijken en betekenis geven. Naast het eigen perspectief ook de beleving van anderen kunnen ervaren en begrijpen. Er zijn zes generieke perspectieven: 1. Blauw voor overzicht, 2. Wit voor informatie, 3. Rood voor emotie, 4. Zwart voor kritisch, 5. Geel voor optimistisch, en 6. Groen voor creativiteit. Meting van eigen ontwikkeling: bekrachtigende patronen, ideaal, koers, principes, leiderschap naar jezelf, leiderschap naar je omgeving.

log-niv_ikigai-v6---nl.jpg

Transformatie van bedrijfscultuur

Het aanpassen aan een krimpende gecompliceerde wereld en een groeiende complexe wereld. Gecompliceerde wereld: stabiel, voorspelbaar, routinematig en omschreven. Plannen en controleren, veilig. Complexe wereld: veranderlijk, onzeker, ingewikkeld en vaag. Aanvoelen en Inspelen, kansrijk.

De 6 menselijke behoeften zoals beschreven door Tony Robbins. Basisbehoeften: zekerheid, variatie, betekenis en verbinding. Behoeften voor geluk: groei en bijdrage.

Meting van cultuurontwikkeling: Score op de zes cultuurdimensies zoals beschreven door Geert Hofstede. Machtsafstand, individualisme, masculiniteit, onzekerheidsvermijding, lange termijn denken, en toegeeflijkheid.

hier-org-culture-v5---nl.jpg

Evenwichtige teamsamenstelling

Diversiteit en inclusie in de teams brengt synergie en flow. Bij de teamsamenstelling gaat het erom dat je bekijkt wat het project nodig heeft, wat de primaire rol is van de kandidaat-teamgenoot, en een passende mix maakt gelet op de aard van het werk en de mensen.

disc-belbin-v3---nl.jpg

Verandering van speelveld

De organisatie is geen machine meer, maar een levend organisme, in de natuur is niemand de baas. Hiërarchisch samenwerken is geschikt voor gecompliceerde industriële omgevingen met een lage dynamiek. Dan kan een man of vrouw het overzicht houden, maar in de tegenwoordige complexe netwerkomgevingen is dat steeds minder het geval. De transitie naar organisch samenwerken is zeker niet makkelijk, maar wel nodig als we ons volle creatieve potentieel willen benutten. Expliciete aandacht dient besteed te worden aan het bereiken van harmonie tussen twee typen leiderschap. Masculien: zelfverzekerd, weerbaar, uitdagend. En feminien: zorgzaam, geduldig, inlevend.

hier-org-samenwrk-v11-nl.jpg

Teamontwikkeling voor co-creatie

Eerst dienen alle onderliggende lagen van de piramide van Lencioni voldoende gesteund te worden voordat er omhoog gebouwd kan worden. De onderste laag van de piramide is het grootst en is dus ook het belangrijkst. Om een team doeltreffend te laten samenwerken moet aandacht worden besteed aan alle niveaus uit dit model.

De vier niveaus van communicatie stimuleren het team om gesprekken te verdiepen en creatief open te staan voor andere ideeën. Met voldoende zorg en aandacht voor de drie innerlijke stemmen die communicatie belemmeren.

Voor psychologische veiligheid in een organisatie zijn er twee zaken nodig. Als eerste dient iedereen in de gesprekken evenredig aan bod te komen. En als tweede, volstrekt serieus nemen wat er dan naar voren wordt gebracht. Dit schept ruimte voor het ontstaan van een team van teams, die transparant en samen sturend koersen naar de bedoeling.

Meting van team vakkundigheid: productiviteit, creativiteit, integriteit, onafhankelijkheid, zelfvertrouwen, tevredenheid, betrokkenheid, ziekteverzuim, verloop, stressniveau, moreel.

teamontwikkeling-nl---plaatje-v03.jpg

Kiezen voor bewust leven

We zijn niet onze naam, ons verleden, of onze functie, we zijn wat we dagelijks doen. In een synergieorganisatie draait het om ruimte scheppen voor het ontwikkelen van de beste versie van onszelf. Het tonen en toestaan van heelheid middels het aandachtig luisteren naar het drievoudige brein maakt dat mogelijk.

flow---synergie-nl-v20.jpg