Artikelen

De essentie van het coachen

Een belangrijk onderdeel van het coachingsproces is dat de coachee zich op concreet niveau bewust moet worden van de doelen die hij of zij nastreeft.

De coach heeft hierin een belangrijke taak om de eigen verantwoordelijkheid van de gecoachte te benadrukken en samen te verduidelijken wat de coachee nu eigenlijk wil. De coach let er hierbij op dat de doelen zinvol voor de coachee zijn en aansluiten op diens normen en waarden.

Daarnaast gaat een goede coach in op wat het de coachee tot nu toe belemmerd heeft zijn of haar doelen te bereiken. Alleen door belemmeringen op te sporen kan er nagedacht worden over mogelijke wegen voor het overwinnen van tegenwerkingen en te vermijden dat deze nogmaals roet in het eten gooien.

Als laatste is het essentieel dat de coach onderzoekt welke kennis, vaardigheden, hulpmiddelen en strategieën de coachee nodig denkt te hebben om de gestelde doelen te bereiken. De coach begeleidt de coachee in het verkrijgen van deze benodigdheden. Hierbij stimuleert de coach voortdurend het zelflerend vermogen van de coachee om er zo voor te zorgen dat de coachee zelf leert problemen en vraagstukken op te lossen.

De basishouding van de coach in dit proces is altijd positief, ondersteunend, oprecht geïnteresseerd en nieuwsgierig. De coach oordeelt niet, want er zijn meerdere manieren om resultaten te bereiken. Het enige wat telt, is dat de coachee iets heeft aan de ondersteuning van de coach en hoe dit hem of haar verder helpt.

Aldus een uitleg op learnit.nl over het bekrachtigen van persoonlijke ontwikkeling om zo ruimte te creëren voor de mooiste versie van de ander.

De essentie van het coachen plaatje

Delen

Reacties 0

Plaats een reactie