Artikelen

Zelfregulering

Mensen worden in de huidige samenleving steeds meer aangesproken als individu en moeten reageren op veel veranderingen.

Of het nu gaat om werksituaties, studie of het functioneren als burger, iedereen moet zijn eigen leven ter hand nemen en in veel verschillende situaties zelfstandig kunnen handelen en verantwoordelijkheid kunnen nemen. Daarom is het van belang dat kinderen en jongeren zelfregulerend vermogen ontwikkelen, in het bijzonder zelfstandig leervermogen.

Kinderen en jongeren moeten zich voorbereiden op een beroepsleven waarin ze zelfstandig hun kennis op peil moeten houden, nieuwe kennis en vaardigheden moeten verwerven en een leven lang leren. In het onderwijs is expliciete aandacht voor zelfregulering en zelfregulerend leren noodzakelijk. Leerlingen leren om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en steeds meer zelfstandig keuzes te maken en taken uit te voeren.

Aldus een artikel op slo.nl over persoonlijk leiderschap, één van de 21e-eeuwse vaardigheden. Management is de dingen goed doen, leiderschap is de goede dingen doen. De situatie waarin het nodig is om de tweede praktijk werkelijk te ontwikkelen is inmiddels ontstaan.

Zelfregulering plaatje

Artikel

Delen

Reacties 0

Plaats een reactie