Artikelen

Innerlijke Autoriteit

Zelf je problemen leren overwinnen door middel van zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, en zelfontwikkeling.

Waar de tool voor dient.
In beangstigende situaties, als je het moeilijk vindt je te uiten of zelfs contact te maken met andere mensen. Dit zijn momenten waarop je 'verstart', apathisch wordt of verstijft en niet in staat bent je op een natuurlijke, spontane manier te uiten. Onderliggende oorzaak hiervan is een irrationeel gevoel van onzekerheid. De tool stelt je in staat je onzekerheid te overwinnen en jezelf te zijn.

Waar je tegen vecht.
Onzekerheid is een algemene maar volkomen verkeerd begrepen menselijke eigenschap. We denken dat we weten wat ons onzeker maakt, ons uiterlijk of opleidingsniveau of onze positie in de maatschappij. In werkelijkheid bevindt zich diep in ons iets wat de oorzaak van alle onzekerheid is. Dat is de Schaduw, de belichaming van al onze negatieve eigenschappen, en we zijn doodsbang dat iemand hem zal zien. Ten gevolge daarvan doen we er alles aan hem te verbergen, waardoor het onmogelijk wordt onszelf te zijn. De tool geeft ons een nieuwe manier om om te gaan met het feit dat we een Schaduw hebben.

Signalen om de tool te gebruiken.
Telkens wanneer je presentatieangst voelt. Dit kan zijn bij sociale gebeurtenissen, bij confrontaties of als je in het openbaar moet spreken. Gebruik de tool vlak voor de gebeurtenissen en ook tijdens de gebeurtenis. Een minder in het oog springend signaal zou zijn dat je je al zorgen gaat maken tijdens de voorbereiding op een gebeurtenis.

De tool in het kort.
1. Als je voor een publiek staat, zie dan je Schaduw naast je. (Het werkt ook met een denkbeeldig publiek of een publiek dat uit slechts één persoon bestaat.) Richt al je concentratie niet meer op het publiek maar op de Schaduw. Voel een onverbrekelijke band tussen jullie tweeën, als eenheid zijn jullie onbevreesd.
2. Jij en de Schaduw draaien zich samen naar het publiek en roepen in gedachten 'LUISTER!' Het is geen verzoek. Je eist dat er wordt geluisterd naar wat je gaat zeggen.

Aldus Phil Stutz en Barry Michels in hun boek "De tools" over het gebruik van de kracht van zelfexpressie.

Innerlijke Autoriteit plaatje

Delen

Reacties 0

Plaats een reactie