Artikelen

De weg terug vinden naar je authentieke zelf

Cliëntgerichte psychotherapie richt zich op ontwikkeling van de persoonlijkheid.

Het gaat om de eigen mogelijkheden en kwaliteiten van de persoon. Niet alleen worden hiermee psychische en lichamelijke klachten tegengegaan, ook het algehele welzijn in termen van geluk, zingeving en gezondheid wordt verhoogd, naast het verminderen van de kans op terugval in klachten.

Vaak zijn er in de loop van het leven blokkades ontstaan en ervaren cliënten geen greep meer op hun leven. Cliëntgerichte psychotherapie helpt dit te herkennen en ermee te leren omgaan. Cliënten leren veelal beter hun eigen mogelijkheden te benutten en beperkingen te onderkennen.

Bij een cliëntgerichte psychotherapie is het uitgangspunt dat mensen zelf het beste kunnen voelen en weten wat zij willen, en kunnen kiezen wat zij doen en laten. Het is niet zozeer de therapeut die de cliënt dit leert of hierin adviseert. De therapeut helpt de cliënt zich van dit voelen en weten meer bewust te worden.

De therapeut werkt vanuit een houding die erop is gericht om de cliënt te helpen zichzelf te ervaren en te aanvaarden. Deze houding bestaat uit drie elementen: invoelingsvermogen, aanvaarding en oprechtheid naar de cliënt. Van de cliënt wordt een actieve houding verwacht, waarbij het mogelijk wordt om verantwoording te nemen voor de eigen problemen en eigen oplossingen te vinden.

Bij de eerste gesprekken kan men ervaren hoe een cliëntgerichte psychotherapie is. Samen met de psychotherapeut kan men dan vaststellen of deze therapievorm passend is.

Aldus een vpep.nl artikel over een vorm van psychotherapie die zich richt op het herstellen van heelheid en zelfbeschikking.

De weg terug vinden naar je authentieke zelf plaatje

Delen

Reacties 0

Plaats een reactie