Artikelen

Teamontwikkeling volgens Tuckman

Het bekendste model voor teamontwikkeling is dat van Bruce Wayne Tuckman.

In eerste instantie onderkende hij vier fasen die een team doorloopt, maar later voegde hij er een vijfde ontwikkelingsfase aan toe.

De vijf stadia voor teamontwikkeling zijn:

1. Oriëntatiefase (Forming): De teamleden nemen een afwachtende houding aan, en er is behoefte aan concrete sturing. Er is nog geen groepsgevoel en de individuele posities en rollen zijn nog niet ingenomen.

2. Machtsfase (Storming): In deze fase proberen de teamleden hun positie in de groep in te nemen. Dit leidt onvermijdelijk tot een strijd wanneer ideeën en gezichtspunten met elkaar conflicteren.

3. Affectie/normering fase (Norming): De regels en methodes van samenwerking worden bepaald. De gemeenschappelijke teamdoelen zijn vastgelegd en gedeeld. De belangrijke en minder belangrijke rollen zijn gedefinieerd. Er kan een start worden gemaakt met een professionele wijze van samenwerken.

4. Prestatiefase (Performing): De groep wordt een team. Teamleden vullen elkaar aan. Er wordt harmonieus samengewerkt aan het gemeenschappelijke teamdoel. Het team is in staat zelfstandig te werken.

5. Afscheidsfase (Adjourning): Het doel is behaald en het team valt uiteen.

Alle effectieve teams maken een ontwikkeling door. Volgens Tuckman zal een team nooit goed presteren zolang ze geen gezamenlijke conflicten hebben doorgemaakt en geen gedragsnormen hebben vastgesteld. Het is belangrijk voor de teamleider en teamleden om de verschillende fasen te begrijpen, hun gedrag hierop aan te kunnen passen, en er de tijd voor te nemen.

Teamontwikkeling volgens Tuckman v2 plaatje

 

Delen

Reacties 0

Plaats een reactie