Artikelen

13 Aug

Creativiteit gaat gewoon over het verbinden van dingen

Als je aan creatieve mensen vraagt hoe ze iets deden, voelen ze zich een beetje schuldig omdat ze niet echt iets deden, ze zagen gewoon iets.

13 Aug

Inspiratie krijgen via dobbelen

In 2004 kwam Rory O'Connor, trainer in creativiteit en creatieve probleemoplossing, tot de ontdekking dat eenvoudige afbeeldingen tot de verbeelding spreken.

13 Aug

Vrijer nadenken over wat je echt wilt

Mensen vinden het vaak moeilijk om over zichzelf te zeggen wat hun kwaliteiten zijn, en staren zich daarentegen blind op hun zwakke punten.

06 Aug

Jong beginnen met reflecteren

De reflectie cirkel is geschikt voor individueel gebruik en voor groepsgebruik.

06 Aug

Werkelijkheid creëren

Twee mensen kunnen hetzelfde zien, maar iets heel anders waarnemen.